τι; : προβολή θεματική : φύλο

Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2017 στις 19.00

προβολή: man for a day

12.01.17 19:00
film screening // προβολή ταινίας man for a day
screening starts at 20:00

next screening
19.01.2017 same day/time/place

επόμενη προβολή
19/1/17 ίδια μέρα/ώρα/μέρος

MAN FOR A DAY

Documentary
german/english with english subtitles about... gender performance, masculinty, drag-king workshop What makes a man a man and a woman a woman?
Precisely when and where is gender identity formatted?

Ντοκυμαντέρ
γλώσσα: γερμανικά/αγγλικά με αγγλικούς υπότιτλους σχετικά με την επιτέλεση του φύλου , την αρρενωπότητα και το εργαστήρι drag-king,
Τι κάνει έναν άντρα άντρα και μια γυναίκα γυναίκα;
Πότε και πού ακριβώς διαμορφώνεται η έμφυλη ταυτότητα;

The space is open for people who have been socialized as women, trans people, intersex people and people who don't conform to gender binary.

Ο χώρος είναι ανοιχτός σε άτομα που έχουν κοινωνικοποιηθεί ως γυναίκες, τρανς άτομα,
ίντερσεξ άτομα και άτομα των οποίων η ταυτότητα δε συμπεριλαμβάνεται στο δίπολο των φύλων.

Where? Zoodohou Pigis 119
στη? Ζωοδόχου Πηγής 119

image attachment

πηγή : mail received on 9 Ιανουάριος 20h