Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2017 στις 19.00

Συζήτηση: Συνθέτοντας δομές κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας

Διήμερο εκδηλώσεων για τις Δομές Αλληλέγγυας Οικονομίας του Μικρόπολις

---------Παρασκευή 20/1

19:00 συζήτηση

Συνθέτοντας δομές κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας:

Το πείραμα του Μικρόπολις

με αφορμή το βιβλίο του Γιώργου Λιερού :

Κοινά, κοινότητες, κοινοκτημοσύνη, κομμουνισμός

Εισηγητές:

Δημήτρης Κωτσάκης, Γιώργος Λιερός

22:00 live

Ντινος Σαδίκης + band

φβ ηβέντ: https://web.facebook.com/events/1123434851109062/

πηγή : https://web.facebook.com/events/1123434851109
πηγή : email που λάβαμε στις 12 Ιανουάριος 22h