Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2017 στις 23.30

Πάρτυ στα πλαίσια του Διημέρου των Δομών

Πάρτυ στα πλαίσια του Διημέρου των Δομών Αλληλέγγυας Οικονομίας του Μικρόπολις

φβ ηβέντ: https://web.facebook.com/events/145762945920238/

Σάββατο 21/1

μετά τις 22.00

(synth_electro++)

πηγή : https://web.facebook.com/events/1457629459202

πηγή : https://web.facebook.com/events/1457629459202
πηγή : email που λάβαμε στις 12 Ιανουάριος 23h