Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2017 στις 17.30

Ομάδα στήριξης στη μείωση και τη διακοπή ψυχοφαρμάκων

πηγή : https://www.facebook.com/micropolisocialspace/