Τρίτη 9 Μαίου 2017 στις 18.30

Μάθημα αυτομόρφωσης του Κεφαλαίου

Στο προτελευταίο μάθημα αυτήν την Τρίτη θα εξετάσουμε την κύκληση του
κεφαλαίου ως περιστροφή (γυροβολιά). Θα δούμε πώς τα διαφορετικά
συνθετικά στοιχεία του κεφαλαίου (το πάγιο και το κυκλοφορούν
κεφάλαιο) ολοκληρώνουν την κύκλησή τους σε διαφορετικές αναλογίες. Θα
δούμε επίσης πώς η περιοδικότητα της κύκλησης και οι διαφορετικές
αναλογίες των συνθετικών στοιχείων επηρεάζουν το ετήσιο ποσοστό της
υπεραξίας.
Θα εξηγηθεί επίσης ξανά το κύκλωμα του κεφαλαίου και η κοινωνική του σημασία.

Ομάδα Αυτομόρφωσης για το Κεφάλαιο του Μαρξ

πηγή : http://athens.indymedia.org/event/69348/


Τα επαναληπτικά μαθήματα διεξάγονται κάθε Τρίτη στις 6:30μμ στο κατειλημμένο κυλικείο της Νομικής Σχολής Αθηνών. Με το πέρας αυτών των μαθημάτων και έχοντας ολοκληρώσει την ανάρτηση του μεγαλύτερου μέρους των 97 προηγούμενων εισηγήσεων θα προχωρήσουμε στην κριτική ανάγνωση και συζήτηση του τρίτου τόμου του Κεφαλαίου.

Ομάδα Αυτομόρφωσης και Συζήτησης του Κεφαλαίου
Ιανουάριος 2017

https://daskapital.espivblogs.net/

Το έως τώρα διαμορφωμένο πρόγραμμα των επαναληπτικών μαθημάτων έχει ως εξής:

13/12/2016. Το αντικείμενο του Κεφαλαίου και η σημασία αυτού του βιβλίου για μας σήμερα
20/12/2016. Η θέση του πρώτου τόμου στο συνολικό σχέδιο του Κεφαλαίου
10/1/2017. Η θέση του δεύτερου τόμου στο συνολικό σχέδιο του Κεφαλαίου

Τετάρτη, 18/1/2017. Η θέση του τρίτου τόμου στο συνολικό σχέδιο του Κεφαλαίου [σε συνεργασία με τον Μίχαελ Χάινριχ]

24/1/2017. Η συστηματική διαλεκτική μέθοδος του Κεφαλαίου

31/1/2017. Η ιστορική μέθοδος του Κεφαλαίου και η πρωταρχική συσσώρευση
07/2/2017. Ο διπλός χαρακτήρας της εργασίας που παρασταίνεται στα εμπορεύματα
14/2/2017. Ο φετιχισμός του εμπορεύματος
21/2/2017. Αξία, χρήμα, τιμή, κεφάλαιο
28/2/2017. Εργασιακή διαδικασία, διαδικασία αξιοποίησης, σταθερό και μεταβλητό κεφάλαιο
07/3/2017. Ποσοστό υπεραξίας, ποσοστό κέρδους
14/3/2017. Απόλυτη υπεραξία, εργάσιμη μέρα, μισθός
21/3/2017. Καπιταλιστικός αφηρημένος χρόνος
28/3/2017. Σχετική υπεραξία, συνεργασία, καταμερισμός της εργασίας
04/4/2017. Μηχανές και τεχνολογία
25/4/2017. Σύνθεση και συσσώρευση του κεφαλαίου
02/5/2017. Τα τρία κυκλώματα του κεφαλαίου
09/5/2017. Η περιστροφή του κεφαλαίου
16/5/2017. Η αναπαραγωγή και κυκλοφορία του συνολικού-κοινωνικού κεφαλαίου

πηγή : http://athens.indymedia.org/event/67750/