Τρίτη 28 Μαρτίου 2017 στις 14.00

Συλλογική κουζίνα

Ας πάρουμε την τροφή μας στα χέρια μας, ας πάρουμε τη ζωή μας στα χέρια μας!

Κάθε Τρίτη στο «Τετράγωνο», Ν. Εφέσου 4,

μαγειρεύουμε από τις 2μμ και τρώμε από τις 3μμ