Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2017 στις 21.00

Blues-Jazz Bar

πηγή : email που λάβαμε στις 28 Ιανουάριος 02h