Τρίτη 28 Μαρτίου 2017 στις 20.00

αντιμιλιταριστικό καφενείο

…και κάθε τελευταία τρίτη του μήνα από το ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΝΤΙΜΙΛΙΤΕΡ.

πηγή : https://anatopia.wordpress.com/2017/01/28/%ce...