Τρίτη 11 Απριλίου 2017 στις 20.00

Σεμινάριο: Η ιστορία της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Μια ανάγνωση της ελευθερίας.