Τρίτη 28 Μαρτίου 2017 στις 20.00

Σεμινάριο: Η ιστορία της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Μια ανάγνωση της ελευθερίας.

Την Τρίτη 31 Ιανουαρίου στις 8,00 στο Νοζότρος στη δεύτερη συνάντηση του σεμιναρίου θα μιλήσουμε για τον Ραμπελέ και τον Δάντη καθώς και για κάποιους ουμανιστές. Θα ασχοληθούμε δηλαδή με λόγια σαν αυτά. «Μπεκρήδες περιφημότατοι κι εσείς, βλογιοκομμένοι πολυτιμότατοι (σε εσάς και σε άλλον κανέναν είναι τα γραφτά μου αφιερωμένα ).» Αυτή είναι η αρχή της περιπέτειας που ονομάζουμε λογοτεχνία, η πρώτη φράση στο έργο του Ραμπελέ (1483-1553) συγκλονίζει με τον τρόπο που μας απευθύνεται. Αυτός θέτει το ζήτημα του γέλιου και του ανθρώπου στο κέντρο της ζωής.

πηγή : https://www.facebook.com/NosotrosSocialCentre/?fref=nf


πηγή : https://www.facebook.com/NosotrosSocialCentre/?fref=nf