Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2017 στις 19.00

Προβολή ταινίας: Queer short film #2

Ο χώρος είναι ανοιχτός σε άτομα που έχουν κοινωνικοποιηθεί ως γυναίκες, τρανς άτομα, ίντερσεξ άτομα και άτομα των οποίων η ταυτότητα δε συμπεριλαμβάνεται στο δίπολο των φύλων.
The space is open for people who have been socialized as women, trans people, intersex people and people who don't conform to gender binary.

προβολές κάθε Πέμπτη
ίδια μέρα/ώρα/μέρος
screening´s every thursday
same day/time/place

09.02. I, Daniel Blake
16.02. But I'm a Cheerleader
Death Proof
23.02. Queer Short Film #2

Where? Zoodohou Pigis 119
στη Ζωοδόχου Πηγής 119

-----------
!Zine Library!
1st time open - thuersday 02.02. from 17:00

Saturday 11.02. from 19:00 - open end /// ZINE_Party
opening soli-party for our new zine-library >>> food / drinks / music
For the library we are in search for zines in greek (about: trans, lesbian, anti-patriarchy, queer, anarcha-feminism, sexism, social-struggles, personal storys,...) - so if you have some you can donate for the library please send us a pdf and/or bring them by during our opening times.

soli-party εγκαινίων της νέας ιβλιοθήκης fanzine μας! >>με φαγητό-ποτό-μουσική
Για τη βιβλιοθήκη ψάχνουμε fanzine στα ελληνικά (σχετικα με : κουήρ,τρανς,λεσβιακά ζητήματα,αναρχοφεμινισμό,αντισεξισμό, κοινωνικούς αγώνες, προσωπικές και βιωματικές ιστορίες....)-εάν έχετε κάποιο, μπορείτε να το προσθέσετε στη βιβλιοθήκη.Εάν θέλετε στείλτε μας ένα pdf ή/και φέρτε μαζί σας!

Ο χώρος είναι ανοιχτός σε άτομα που έχουν κοινωνικοποιηθεί ως γυναίκες, τρανς άτομα, ίντερσεξ άτομα και άτομα των οποίων η ταυτότητα δε συμπεριλαμβάνεται στο δίπολο των φύλων.
The space is open for people who have been socialized as women, trans people, intersex people and people who don't conform to gender binary.

Where? Zoodohou Pigis 119
στη? Ζωοδόχου Πηγής 119

-------------

also in February 2017
- Street Art
- Beer brewing
- thermocollage
More Info next Week!