Σάββατο 5 Φεβρουαρίου 2011 στις 19.00

Συναυλία αλληλεγγύης στους 300 απεργούς πεινας

Νίκη στους 300 απεργούς πέινας!

Νίκη στους 300 απεργούς πέινας!

Σε περίπτωση κακοκαιρίας, στο αμφιθέατρο του Εργατικού Κέντρου.

ακριβής τοποθεσία : Στο πάρκο μπροστά στο Εργαικό Κέντρο

επικοινωνία : http://allilmap.wordpress.com

πηγή : http://allilmap.wordpress.com/