Παρασκευή 24 Μαρτίου 2017 στις 23.30

Party οικ. ενίσχυσης

Για την οικονομική ενίσχυση του νέου χώρου της Λέσχης Νεολαίας, Θεωρίας και Πολιτισμού ΑΝΑΙΡΕΣΕΙΣ

πηγή : email που λάβαμε στις 10 Φεβρουάριος 18h