Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2017 στις 13.00

Street Art Workshop: Squatting Bodies


Street Art Workshop: Squatting Bodies
- english version see below
part 1: Saturday 18.02.2017 13- 16h part 2: Sunday 19.02.2017 13 - 16

μέρος 1ο :Σάββατο 18/2 διάρκεια: 13.00-16.00
μέρος 2ο: Κυριακή 19/2 διάρκεια: 13.00-16.00

Ο χώρος είναι ανοιχτός σε άτομα που έχουν κοινωνικοποιηθεί ως γυναίκες, τρανς άτομα, ίντερσεξ άτομα και άτομα των οποίων η ταυτότητα δε συμπεριλαμβάνεται στο δίπολο των φύλων.

στη Ζωοδόχου Πηγής 119

Είμαι έν@ queer-φεμινιστρ@ ακτιβιστ@ από το Βερολίνο με το grrrk ψευδώνυμο >μουνί<...

Μαζευόμαστε, ανταλλάζουμε κάποιες ιδέες σχετικά με το πως τo γίνεται το queering των σωμάτων,
μοιραζόμαστε στρατηγικές για το πως επανοικιοποιούμαστε και χρωματίζουμε τ@ς queeroes!

Θα έχουμε κάποια ώρα για να συζητήσουμε και να διαβάσουμε σχετικά με τις εννοιoλογήσεις του σώματος. Θα δούμε κυρίαρχους λόγους και ιδέες που σχηματίζουν την επιτέλεση , την κυριαρχία και την αποίκηση του σώματος.

Το να αντιλαμβανόμαστε την υλικότητα ως επιτελεστική πράξη- σημαίνει ότι εκθέτουμε την έννοια της "ουσίας" σαν κατασκευή του "βιολογικού" και ότι διαταράσσουμε τον φετιχισμό του σώματος ως ένα πολύ προσωπικό μέρος των εαυτών μας.

Θέλουμε να φτιάξουμε ένα χώρο όπου θα χρησιμοποιήσουμε την δύναμη της αμοιβαίας στήριξης και της ριζοσπαστικής κριτικής για να δημιουργήσουμε (νέες) εικόνες-και (νέα) οράματα. Μπορούμε να αναφερθούμε στην αρτημέλια και μη ,την ηλικία,φυλή,τάξη, τις εντάσεις ανάμεσα σε φύλο και σεξουαλικότητα...να αναστοχαστούμε σχετικά με το νεοφιλελευθερισμό ,τον καπιταλισμό.... και ότι άλλο θέλετε να συζητήσουμε!
Θα έχουμε στη διάθεση μας, διάφορες street art τεχνικές , για να βρούμε μια γλώσσα αντίδρασης με χρώματα , κουβάδες , στένσιλς , αφίσες , έντυπα και βούρτσες.

Μπορείτε να φέρετε σημειώσεις , άρθρα , φανζίν, αφίσες , ποιήματα , βιβλία , χρώματα , βούρτσες , αποκόμματα που σας εμπνέουν , και θέλετε να μοιραστείτε ή να δουλέψετε μόν@ σας αν θέλετε. Το αποτέλεσμα της διαδικασίας είναι πολύ ανοιχτό , είτε δουλέψουμε ατομικά , είτε σαν ομάδα , ένα πράγμα είναι σίγουρο , έχουμε ένα τοίχο να queer_έψουμε!

Τα λέμε εκεί!

Street Art Workshop: Squatting Bodies
part 1: Saturday 18.02.2017 13- 16h part 2: Sunday 19.02.2017 13 - 16

The space is open for people who have been socialized as women, trans people, intersex people and people who don't conform to gender binary.

Where? Zoodohou Pigis 119

Im queerfeminist activist and painter from berlin with grrrk pseudonym >μουνί<…. :P

get together, take some ideas about how bodies are queered, share some strategy how to reclaim and get the queeroes into color!

We ll have some time for input as to discuss, read about conceptualization of body. We can look at hegemonial discourses and ideas that shape the performance, domination, colonization of the body.
Taking materiality into consideration as a performing act - ist to expose the "essential" as construction of the "biological" and destroy the fetishizing of the body as a very intimate part of ourselves.

This shall be a place where we can use the power of mutual support & radical critique to create (new) pictures - (new) visions. We may refer to ability/disability, age, race, class, the big troubles around gender & sexuality… reflect upon neoliberalism, capitalism…and whatever you like to discuss!
We ll have different street art techniques serving to find a resisting language in colors, cans, stencils, paste ups and brushes.

Take some inspirational drafts, articles, (maga-)zines, posters, poems, books, colors, brushes that you want to share or work with by yourself if you like. The outcome is very open, neither weather well paint as a group or sepreately, only clear thing is we have a wall to be queered.

See you there!