τι; : εκδήλωση θεματική : Μεξικό

Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2017 στις 20.00

Μεξικό – καπιταλιστική αναδιάρθρωση και αντιστάσεις