τι; : εκδήλωση θεματική : Μεξικό

Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2017 στις 19.00

Μεξικό – καπιταλιστική αναδιάρθρωση και αντιστάσεις