Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2017 στις 11.00

Κυριακάτικο άνοιγμα Λαϊκής Βιβλιοθήκης

Κυριακάτικο άνοιγμα Λαϊκής Βιβλιοθήκης

πηγή : http://laikhvivliot.blogspot.gr/
πηγή : email που λάβαμε στις 16 Φεβρουάριος 19h