Δευτέρα 6 Μαρτίου 2017 στις 20.00

Γενική απολογιστική συνέλευση Α/Α χώρου Ηρακλείου

Συνεχεια απολογιστικης διαδικασιας Α/Α χώρου Ηρακλείου.

2ος άξονας: Στρατηγική Α/Α χώρου στην Κρήτη. Ο ρόλος μας ως πολιτικός χώρος.

διαχειριστική συνέλευση κατάληψης Ευαγγελισμού

πηγή : http://athens.indymedia.org/event/68328/