τι; : εργαστήρι θεματική : COB από : Κατάληψη Apertus

Τετάρτη 8 Μαρτίου 2017 στις 20.00

Κατασκευή παραδοσιακού ξυλόφουρνου cob

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΔΟΣΙΑΚΟΥ ΞΥΛΟΦΟΥΡΝΟΥ COB

Ενημέρωση-συντονισμός εργασιών (εύρεση υλικών, διαθεσιμότητες για εργασία κ.α.) για την κατασκευή υπαίθριας κουζίνας και παραδοσιακού ξυλόφουρνου (με την μέθοδο cob) και την ενίσχυση της συλλογικής κουζίνας της κατάληψης

Τετάρτη 8/3 ώρα 20:00

Κατάληψη apertus

Ελεύθερος κοινωνικός χώρος στο Αγρίνιο

Καλυβίων 70

(περιοχή δικαστηρίων)

πηγή : https://apertus.squat.gr/?p=3952