Παρασκευή 24 Μαρτίου 2017 στις 20.00

Αυτοδιαχειριζόμενο καφενείο, κινηματικό βιβλιοπωλείο & δανειστική βιβλιοθήκη