Παρασκευή 17 Μαρτίου 2017 στις 19.00

Εκδήλωση για τους ελεύθερους κοινωνικούς χώρους

Παρουσίαση της Φαβέλας

Τι σημαίνει ελέυθερος κοινωνικός χώρος.
Την εκδήλωση θα στελεχώσουν ομιλητές από τους ελεύθερους κοινωνικούς χώρους Ελεύθερος κοινωνικός χώρος Nosotros (NosotrosSocialCentre), Micropolis social space for freedom και της Φαβέλας.

πηγή : http://athens.indymedia.org/event/68536/