Σάββατο 18 Μαρτίου 2017 στις 19.00

Προβολή του ντοκιμαντέρ Καλιαρντά & συζήτηση με τη σκηνοθέτη

Προβολή του ντοκιμαντέρ και στη συνέχεια συζήτηση με τη σκηνοθέτη Πάολα Ρεβενιώτη.

πηγή : http://athens.indymedia.org/event/68538/