Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017 στις 22.00

Hip hop live: Flow Advantage / Χαμηλού Προφίλ / Eshos & Incognito M. & DJ Amok

Hip hop live:

-Flow Advantage
-Χαμηλού Προφίλ
-Eshos & Incognito M. & DJ Amok (παρουσίαση δίσκου "αυτοψίες")

Πέμπτη 23/3/2017, 22:00
Μικρόπολις - Κοινωνικός χώρος για την ελευθερία
Βενιζέλου & Βασ. Ηρακλείου 18

https://micropolis-socialspace.blogspot.gr/
https://www.facebook.com/eshos.anemals
https://www.facebook.com/flowadvantagezas/
https://www.facebook.com/Χαμηλού-Προφίλ-154085214963003/
https://www.facebook.com/nick.indigo.5?fref=ts
https://www.facebook.com/amokbeats/?fref=ts


φβ ηβεντ: https://www.facebook.com/events/231858470620603/

πηγή : https://www.facebook.com/events/2318584706206
πηγή : email που λάβαμε στις 15 Μάρτιος 21h