Τρίτη 21 Μαρτίου 2017 στις 19.30

Ανοικτή Συνέλευση Α.Α.Σ.Α με θέμα τον Αντισεξισμό

Με απόφαση της συνέλευσης θα αφιερώσουμε τις ανοιχτές μας συνελεύσεις σε μία σειρά θεματικών, με στόχο την επεξεργασία ενός συνόλου σημαντικών, για εμάς, ζητημάτων και την αλληλεπίδρασή μας άλλες συλλογικότητες, αλλά και ατομικότητες εντός και εκτός του κινήματος.

ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΜΦΥΛΟ, ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΙΣΜΟ:

- Σεξισμός, δομή της κοινωνίας και ατομική ευθύνη. Aναζήτηση της πηγής του σεξισμού σε παγιωμένες μορφές οργάνωσης(οικονομικές, κοινωνικές, οικογενειακές κλπ) καθώς και στο ίδιο το άτομο.

- Σεξισμός στη συμπεριφορά(γλώσσα, κουλτούρα, στερεότυπα) και αντιμετώπιση

- Σεξισμός στον α/α χώρο

- Τρόποι δράσης/αντίδρασης σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, εντός και εκτός κινήματος

Οι θεματικές δε θα εξαντληθούν σε μία συνέλευση, αλλά θα συνεχίσουμε να τις επεξεργαζόμαστε στις ανοιχτές μας συνελευσείς που πραγματοποιούνται κάθε 2 Τρίτες στο κτ.Γκίνη μέχρι να αποφασίσουμε να προχωρήσουμε στον επόμενο κύκλο συζητήσεων..

επικοινωνία :

πηγή : http://athens.indymedia.org/event/68600/