Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017 στις 20.00

Βιβλιοπαρουσίαση: Λέρος - μια ζωντανή αμφισβήτηση της κλασικής ψυχιατρικής