Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017 στις 17.00

2ο ανοιχτό μάθημα φωτογραφίας

πηγή : email που λάβαμε στις 20 Μάρτιος 19h