Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017 στις 19.00

Το κίνημα των ακτημόνων στη Βραζιλία και η ιδέα του κοινοτισμού

πηγή : email που λάβαμε στις 20 Μάρτιος 20h