Πέμπτη 30 Μαρτίου 2017 στις 17.00

Σεμινάριο αυτοάμυνας

3ήμερο από Πέμπτη ως Σάββατο για τα 14 χρόνια της κατάληψης Ματσάγγου.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΑΣ

πηγή : http://athens.indymedia.org/event/68780/