Δευτέρα 3 Απριλίου 2017 στις 19.00

Ανοιχτή διαχειριστική συνέλευση του εκχ "Αλιμούρα"

πηγή : email που λάβαμε στις 30 Μάρτιος 09h