Τετάρτη 5 Απριλίου 2017 στις 17.00

Ανοιχτό μάθημα φωτογραφίας

Ανοιχτό μάθημα φωτογραφίας στον εκχ "Αλιμούρα". Αν έχει καλό καιρό θα συναντηθούμε στις 17:00 στην Αλιμούρα και το μάθημα θα γίνει έξω.

πηγή : email που λάβαμε στις 30 Μάρτιος 09h