Τετάρτη 26 Απριλίου 2017 στις 20.00

Αυτοδιαχειριζόμενο Μπαρ και κινηματικό βιβλιοπωλείο

όπως και κάθε Τετάρτη,

απο τις 20:00 εώς τις 23:00

Αυτοδιαχειριζόμενο Μπαρ

και Κινηματικό Βιβλιοπωλείο

στην Κατάληψη Πραποπούλου