Κυριακή 23 Απριλίου 2017 στις 15.30

Αυτοδιαχειριζόμενο Καφενείο & χαριστικό-ανταλλακτικό παζάρι

κάθε Κυριακή στις 15.30 - 18.30
καφενείο αυτοδιαχειριζόμενο,
καλλιέργεια στον κήπο,
παζάρι χαριστικό - ανταλλακτικό και
βιβλιοθήκη δανειστική στον Α' όροφο.