Κυριακή 9 Απριλίου 2017 στις 18.00

Soma, ένα αναρχικό βιωματικό εργαστήρι

πηγή : email που λάβαμε στις 7 Απρίλιος 14h