Παρασκευή 28 Απριλίου 2017 στις 22.00

Punk live

Punk live στις 28/4 στην κατάληψη 111

Kalashnikov (Μιλάνο)
Σκοτοδίνη (Γιάννενα)
Ψευδοπροφήτες (Θεσσαλονίκη)

πηγή : email που λάβαμε στις 13 Απρίλιος 15h