Τετάρτη 26 Απριλίου 2017 στις 16.00

Άνοιγμα Ευτοπικής Βιβλιοθήκης

Μέρες και ώρες λειτουργίας της Βιβλιοθήκης/Αρχείου τον Απρίλη.

Η βιβλιοθήκη - αρχείο του Ευτοπικού Εργαστήρίου θα λειτουργήσει:

  • Τετάρτη 5/4 (16.00 - 19.00)
  • Τετάρτη 26/4 (16.00 - 19.00)

Παράλληλα τις παραπάνω ώρες/μέρες θα λειτουργεί στο χώρο και βιβλιοπωλείο κινηματικών εκδόσεων.

Επίσης θα βρείτε κ την ατζέντα/ημερολόγιο 2017 που τυπώθηκε σε 700 αντίτυπα, για το σκοπό της ενίσχυσης των δραστηριοτήτων του Ευτοπικού Εργαστηρίου.

http://eutopia.gr/

πηγή : http://eutopia.gr/
πηγή : email που λάβαμε στις 13 Απρίλιος 18h