Τετάρτη 26 Απριλίου 2017 στις 18.00

Άνοιγμα Λαϊκής Βιβλιοθήκης

http://laikhvivliot.blogspot.gr

πηγή : email που λάβαμε στις 19 Απρίλιος 13h