Παρασκευή 21 Απριλίου 2017 στις 20.30

Ambient/Noise live

Αυτήν την παρασκευή επιστρέφουμε με δυνατό νοιζολάιβ μαζί με Grim Machine, d E, Πτώματα και Cultural Ass / Imitation!
Eλάτε νωρίς. Στηρίξτε την Υπόγα μέσω του κουτιού.

πηγή : http://peiramak94.blogspot.gr/2017/04/ambientnoise-live-fri-210417.html