τι; : φεστιβάλ θεματική : queer, lgbtqi από : Cyklopi

Πέμπτη 27 Απριλίου 2017 στις 15.00

Queer Feminist Spring Festival

*Η κατάληψη Cyklopi είναι ένας χώρος ανοιχτός σε άτομα που έχουν κοινωνικοποιηθεί ως γυναίκες, τρανς άτομα, ίντερσεξ άτομα και άτομα των οποίων η ταυτότητα δεν ανήκει στο δίπολο των φύλων.

*Την Κυριακή 30.4, οι εκδηλώσεις θα φιλοξενηθούν στο χώρο του AMOQA και θα είναι ανοιχτές σε όλα τα φύλα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

27.4

 • 15:00 Εργαστήριο φανζίν και αυτοβιογραφικού κόμικ
 • 18:30 Ντοκιμαντέρ μικρού μήκους για την τρανς και μαύρη ταυτότητα και συζήτηση με τη
 • δημιουργό | Εργαστήριο μεταξοτυπίας
 • 21:00 Προβολή: Στρέλλα | Συζήτηση για τις γυναικοκτονίες (Brastards, ελλάδα)

28.4

 • 12:00 Βασικές τεχνικές μάχης | Αναγνώριση, αντιμετώπιση και πρόβλεψη της έμφυλης βίας στις κοινότητες μας (Salvage Collective, αγγλία)
 • 15:00 Μνημονεύοντας την Ανάρκα, τη Λούσυ και τη Μπέτσυ για μια
 • γυναικολογία του μέλλοντος | Εργαστήριο κουήρ αφηγήσεων - Μέρος Ι
 • 17:00 Ashtanga vinyasa yoga | Εμπειρίες από την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας
 • μέσα στον α/α/α χώρο (FemanifestA, ελλάδα)
 • 20:00 Αγάμητες φεμιναζί (ή η ιστορία της ανδροκρατούμενης κοινότητας) (AFKORS, σλοβενία) | Φεμινιστικές προσεγγίσεις του πολέμου

29.4

 • 12:00 Κόκκινα νήματα: απελευθερωτικές σκέψεις και πρακτικές για την περίοδο | Yin yoga
 • 15:00 Εργαστήριο πλεξίματος | Εργαστήριο κουήρ αφηγήσεων - Μέρος ΙΙ
 • 17:00 Φεμινισμός και κουήρ στο τοπικό ανταγωνιστικό κίνημα: συναρμογές και εντάσεις από το πρόσφατο παρελθόν | Εργαστήριο μεταξοτυπίας
 • 20:00 Συλλογικός αναστοχασμός πάνω στο φεστιβάλ, τις προοπτικές πέρα από αυτό και δημιουργία του φανζίν του φεστιβάλ

30.4 στο ΑΜΟQA (για όλα τα φύλα)

 • 12:30 Εναλλακτικές συλλογικές απαντήσεις στην έμφυλη βία, επικέντρωμένες στα άτομα που επέζησαν αυτής μέσα στις κοινότητές μας (Salvage Collective, αγγλία)
 • 16:00 Η αυτο-οργάνωση των μεταναστριών και ο χώρος που έχουν στις κοινότητές μας (δίκτυο μεταναστριών Melissa, ελλάδα και AFKORS, σλοβενία)
 • 19:30 Ταινίες μικρού μήκους και συζήτηση: κουήρ (κατα)χρήσεις αρχείων (Pink Life Queer Fest, τουρκία)
 • 23:00 Περφόρμανς

Για να τσακίσουμε την πατριαρχία, το σεξισμό, το ρατσισμό, την τρασφοβία και την ομοφοβία, για να οργανώσουμε τις αρνήσεις μας ενάντια στη διάχυτη ματσίλα και την κουλτούρα του βιασμού, για να παλέψουμε για τους αυτοοργανωμένους χώρους γυναικών* και για ένα ανταγωνιστικό κίνημα που να μας χωρά όλ@, για να συναντηθούμε μεταξύ μας και να μοιραστούμε εμπειρίες καταπίεσης, συλλογικής δράσης και κοινότητας.

Μέχρι να υπάρχει χώρος για όλ@ μας, γυναίκες*, τρανς, ανώμαλ@, μετανάστριες*, τσούλες, ασέξουαλ, χοντρ@, λεσβίες, ανάπηρ@, μπάι και όσ@ δε χωράνε στο δίπολο των φύλων.


27.4.

 • 15:00 Creating zines and autobiographical comics
 • 18:30 Short documentary on trans and black identity and discussion with the film-maker | Screen-printing
 • 21:00 Screening: Strella | Discussion on femicide (Brastards, greece)

28.4.

 • 12:00 Basic fighting stuff | Identifying, challenging and preventing gendered violence in our communities (Salvage Collective, uk)
 • 15:00 Remembering Anarcha, Lucy, and Betsey for a gynecology of the future | Queer narratives - Part I
 • 17:00 Ashtanga vinyasa yoga | Experiences of dealing with gendered violence within the anti-authoriatian movement (FemanifestA, greece)
 • 20:00 Unfucked femi-nazis (or the story of male-dominated community) (AFKORS, slovenia ) | Feminist approaches to war

29.4.

 • 12:00 Red threads: thoughts and practices towards a radical menstruation | Yin yoga
 • 15:00 Knitting workshop | Queer narratives - Part II
 • 17:00 Feminism and queer in the local radical movement: intersections and tensions from the recent past | Screen-printing
 • 20:00 Collective reflection on the festival, perspectives beyond it, and creating the festival's zine

30.4. at AMOQA (open to all genders)

 • 12:30 Creating transformative and survivor-led community responses to gendered harms in our communities (Salvage Collective, uk)
 • 16:00 Self-organisation of migrant women* and the space they have in our communities (Melissa migrant women network, greece and AFKORS, slovenia)
 • 19:30 Short films and discussion: Queer (ab)uses of archives (Pink Life Queer Fest, turkey)
 • 23:00 Performances

To smash patriarchy, sexism, racism, transphobia and homophobia, to organize our resistances against diffuse machoism and rape culture, to fight for self-organized women* spaces and a radical movement that fits us all, to meet each other and share experiences of oppression, collective action and community.

Until there is room for all of us, women*, trans, queers, migrants, sluts, asexuals, lesbians, disabled, bi and those who don't conform to the gender binary.

Cyklopi Squat is a space open for people who have been socialized as women, trans people, intersex people, and people who don't conform to the gender binary.

On Sunday 30.4, events will be hosted at AMOQA and will be open to all genders.

πηγή : https://cyklopi.noblogs.org/