Παρασκευή 5 Μαίου 2017 στις 20.30

Προβολή ταινίας: Μετά τη Λουτσία

προβολή της ταινίας 'Μετά τη Λουτσία' από την εργατική εκπαιδευτική κοινότητα βάσης Tabula Nera.

Θα ακολουθήσει bar με σχολιασμό της ταινίας και της ζωής μας

πηγή : email που λάβαμε στις 3 Μάιος 19h