Τετάρτη 24 Μαίου 2017 στις 21.00

(Ακυρωνεται) Bar οικ. ενίσχυσης

Στο Στέκι πίσω από τη θεολογική

πηγή : email που λάβαμε στις 4 Μάιος 21h