τι; : καφενείο θεματική : από : στέκι πίσω απο τη Θεολογική ατελές

Τετάρτη 24 Μαίου 2017 στις 21.00

Bar οικ. ενίσχυσης

Δεν έχει ανέβει η αφίσα.

Στο Στέκι πίσω από τη θεολογική

πηγή : email που λάβαμε στις 4 Μάιος 21h