Τρίτη 23 Μαίου 2017 στις 14.00

Συλλογική κουζίνα

Μαγειρεύουμε από τις 14:00 και τρώμε όλοι και όλες μαζί από τις 15:30 μέχρι τις 18:00, στο Τετράγωνο!

πηγή : http://athens.indymedia.org/event/69217/