Παρασκευή 19 Μαίου 2017 στις 20.00

Προβολή Γκυ Ντεμπόρ

"Σχετικά με το πέρασμα κάποιων προσώπων μέσα από μια αρκετή σύντομη χρονική μονάδα" του Γκυ Ντεμπόρ (1959)

πηγή : http://laikhvivliot.blogspot.gr/
πηγή : email που λάβαμε στις 12 Μάιος 19h