τι; : γλέντι θεματική : από : Accion Mutante Collective

Σάββατο 20 Μαίου 2017 στις 22.00

Ρεμπέτικο γλέντι με ζωντανή μουσική

πηγή : http://anarxikoikavalas.squat.gr/
πηγή : email που λάβαμε στις 15 Μάιος 18h