Κυριακή 21 Μαίου 2017 στις 18.00

Έναρξη αυτοοργανωμένων μαθημάτων Ξυλουργικής

κάθε Κυριακή 18:00 - 20:00

Αυτοοργανωμένα Μαθήματα Ξυλουργικής

στην Κατάληψη Πραποπούλου