Σάββατο 20 Μαίου 2017 στις 14.00

(ακυρώνεται) Συλλογική κουζίνα

Συλλογικοποιούμε τις ανάγκες και τις επιθυμίες μας φροντίζοντας για την
εκπλήρωσή τους αλληλέγγυα και αυτοοργανωμένα, ενάντια στην εξατομίκευση
και την εμπορευματική διαμεσολάβηση. Μαγειρεύουμε, γνωριζόμαστε και
τρώμε όλοι μαζί αρνούμενοι έμπρακτα τους κυρίαρχους ρόλους και
διαχωρισμούς.

Σάββατο 20/5
Μαγειρεύουμε από τις 12
Τρώμε στις 2μμ

πηγή : https://sinialo.espiv.net/%cf%83%cf%85%ce%bb%...