Πέμπτη 18 Μαίου 2017 στις 21.00

Open Mic Night

Εβδομαδιαίο προγραμμα Κ22 και τροπος επικοινωνιας - Weekly program of the squat Kaniggos22 and contact

Κάθε πέμπτη χιπ-χοπ ανοιχτά μικρόφωνα 21:00

και κάθε σάββατο στις 20:00 κουζίνα και μπάρ για την οικονομική ενίσχυση της κατάληψής μας

Δεχόμαστε προτάσεις και ιδεές για την χρήση του κοινού μας χώρου

Για επικοινωνία, κατά προτίμηση στα αγγλικά, kaniggexos22@riseup.exnet

Συμβουλεύουμε όποιο θέλει επικοινωνία να προτιμήσει να μας επισκεπτεί στην συνέλευσή μας κάθε τετάρτη στις 20:00

every Thursday Open Mics at 21:00

every Saturday at 20:00 Kitchen and Bar for the economical support of our squat

We are accepting suggestions and ideas for the use of our common space

For communication, we prefer in English : kaniggexos22@riseup.exnet

We advice anyone who wants to communicate to come to our assembly every wednesday at 20:00

Kaningos Open Mic Night
Bring your instrumentals & Beautiful voice Or Just come to enjoy yourselfs and cold beers
Every Thursday at 09:00pm
Kaningos22

https://www.facebook.com/Πολιτική-Κατάληψη-Στ…

πηγή : https://athens.indymedia.org/post/1573730/