Τρίτη 23 Μαίου 2017 στις 19.30

(αναβάλλεται για 28/5) Αυτομόρφωση στη ΒΙΟ.ΜΕ.

Ομάδα αυτομόρφωσης στα πλαίσια της δανειστικής βιβλιοθήκης της ΒΙΟ.ΜΕ.

πηγή : http://biom-metal.blogspot.gr/2017/03/blog-po...
πηγή : email που λάβαμε στις 21 Μάιος 21h