Πέμπτη 1 Ιουνίου 2017 στις 22.00

Live Hexis/Woes/The Gorged/Νur


HEXIS

hardcore/black metal from Copenhagen (Denmark)

WOES
hardcore/neo-crust from Copenhagen (Denmark)

THE GORGED
death metal/grind from Ioannina

NUR
post metal from Thessaloniki

πηγή : http://studiofromthedown.squat.gr/2017/05/29/…