Σάββατο 24 Ιουνίου 2017 στις 21.00

Εκδήλωση: Να τελειώνουμε, λοιπόν, με την υπόθεση του Αρτώ

πηγή : email που λάβαμε στις 30 Μάιος 00h