Κυριακή 4 Ιουνίου 2017 στις 19.00

Βιβλιοπαρουσίαση - Συζήτηση Παθήσεις και διαταραχές

πηγή : email που λάβαμε στις 31 Μάιος 10h